การตรวจหาภาวะการติดเชื้อในระดับดีเอ็นเอ

การตรวจหาการติดเชื้อในระดับดีเอ็นเอ ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) และยีนชิพ ทำให้การตรวจฯ มีความแม่นยำสูง และรวดเร็ว สามารถทราบผลตรวจวิเคราะห์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง* สามารถช่วยให้การตรวจวินิจฉัยของแพทย์ แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอการให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

*หมายเหตุ : นับจากเวลาที่ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับสิ่งส่งตรวจฯ

การตรวจการติดเชื้อ
ไวรัสเอชพีวี 40 สายพันธุ์
การตรวจการติดเชื้อ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
การตรวจการติดเชื้อ TORCH
ในผู้หญิงตั้งครรภ์
การตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
(Type A,B,C,D,E และ G)
การตรวจการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจ
การตรวจการติดเชื้อ
ระบบทางเดินอาหาร
การตรวจการติดเชื้อรา

ตรวจหาการติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม