บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

และมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี ด้านเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจยีน

ซึ่งลูกค้าจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง อย่างน้อย 1 วันทำการ

บริการให้คำแนะนำ
รายงานผล
ตรวจวิเคราะห์
เก็บตัวอย่าง

บริษัทฯ ให้บริการตรวจยีนด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ ประกอบด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม