GenomeME พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ที่ได้มาตรฐานและมีศักยภาพสูงในด้านนวัฒกรรมการตรวจ DNA

ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจยีนพรสวรรค์, การตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อ ในระดับ DNA, การตรวจวิเคราะห์ DNA เพื่อการรักษาทางการแพทย์, การตรวจประเมินสุขภาพจำเพาะบุคคล, การตรวจวิเคราะห์การใช้ยาเฉพาะบุคคล

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์คุณภาพ(LAB) ของ GenomeME

ได้มีพันธมิตรทางธุรกิจอย่างบริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการส่งเสริมการลงทุน ( BOI : The Bosrd of investment of thailand) เพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยในระดับดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ทันสมัย โดยมีการควบคุมของการให้บริการอย่างเป็นระบบ

เทคโนโลยีการตรวจยีนมีประสิทธิภาพสูง

qode-np-item
1

มีความไว (Sensitivity)และความจำเพาะ (Specificity) สูง

qode-np-item
2

สามารถตรวจสอบยีนหลายๆ ยีนได้ในครั้งเดียว และมีข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

qode-np-item
3

ระบบการตรวจมีการควบคุมคุณภาพ สามารถหลีกเลี่ยงผลลบเท็จ (False-negative result)

qode-np-item
4

การตรวจมีต้นทุนไม่สูงมาก เนื่องจากสามารถตรวจได้หลายยีนในเวลาเดียวกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฉลี่ยแต่ละรายการต่ำลง

ใบรับรอง

ด้วยมาตรฐานและประสบการณ์ของเรา

บริษัทมั่นสร้างห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง จึงได้รับรองมาตรฐานและใบรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม