ถอดรหัสพรสวรรค์ผ่านรหัสพันธุกรรม

อัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ
ในด้านต่าง ๆ ของคน

บางครั้งก็ไม่ได้ฉายแววออกมาให้ทราบได้เอง บางคนกว่าจะค้นพบศักยภาพและความสามารถของตัวเอง ก็อาจพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครอง มีส่วนสำคัญในการช่วยค้นหาศักยภาพแฝงเหล่านั้นได้และใช้ประกอบการวางแผน ร่วมกับ บุตรหลานท่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลานได้ตรงจุด และมีความสุขอย่างสมวัย

ครั้งแรกในประเทศไทย! กับนวัตกรรมการตรวจดีเอ็นเอ

เพื่อค้นหาพรสวรรค์ในตัวเด็กที่แม่นยำและรวดเร็วที่สุด ด้วยชุดตรวจ GenomeME Genius Passport ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีไบโอชิพ (Bio-Chip) มาใช้ในการตรวจยีนเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ทั้ง 11 ด้าน เพื่อค้นหาศักยภาพแฝงหรือความได้เปรียบที่ซ่อนอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุตรหลานท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และมีความสุขสมวัย

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการตรวจวิเคราะห์ยีนพรสวรรค์ของบุคคล

สามารถตรวจสอบทักษะที่โดดเด่นของบุคคลนั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย สามาธิ กล้ามเนื้อ ความคิด ความจำ อารมณ์ IQ คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี ศิลปะ ผู้ปกครองสามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม ในการเสริมสร้างพัฒนาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของลูกน้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสุข

ถอดรหัสพรสวรรค์ ผ่านรหัสพันธุกรรม

11 ยีน

สมาธิ
การควบคุมตนเอง
กีฬา
ดนตรี
การริเริ่มสร้างสรรค์
ความจำ
สติปัญญา
ภาษา
การคำนวณ
การควบคุมอารมณ์
การเรียนรู้

อัจฉริยะสร้างได้
คุณรู้หรือไม่ว่า ลูกคุณมีพรสวรรค์อะไรซ่อนอยู่
รหัสลับ บนดีเอ็นเอ บอกคุณได้

ขั้นตอนการให้บริการ

1
genius-icon-process-6

บริการให้คำแนะนำและปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ

2
genius-icon-process-2

เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ โดยสามารถเก็บโดยเจ้าหน้าที่หรือสามารถปฏิบัติได้โดยตนเอง จากกระพุ้งแก้มโดบถูขึ้นลง ข้างละประมาณ 45 วินาที ทำซ้ำกันสองข้าง

3
genius-icon-process-3

นำก้านตัวอย่างดีเอ็นเอ ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างและหักด้ามจับออกตามรอย

4
genius-icon-process-4

ส่งตัวอย่างดีเอ็นเอกลับมาที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ

5
genius-icon-process-5

ทางบริษัทส่งผลรายงานกลับเพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบ ดีเอ็นเอ อย่างเป็นระบบ

6
genius-icon-process-1

บริการหลังการขาย ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจในวิธีการตรวจดีเอ็นเอ
เพื่อค้นหาพรสวรรค์และศักยภาพแฝงในตัวลูกน้อยกับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม