ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ถอดรหัสพรสวรรค์ ผ่านรหัสพันธุกรรม

ที่อยู่

เลขที่ 296 อาคาร KSP ชั้น 2 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล์

genomemethailand@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

093 462 2463

แฟกซ์

02-163-4749

เวลาทำการ 9:00 น. – 5:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม